7.6. 2002 až 28.6. 2002 Výpravy za dobrodružstvím
Výstava ilustrací dobrodružné a skautské literatury pořádaná svazem skautů
a skautek ČR - Junák, k 90. výročí skautingu v Českých zemích.
Kresby a malby, které provázely strhujícími a napínavými příběhy Jaroslava Foglara, Zane Greye nebo Karla Maye.

ZDENĚK BURIAN
11. 2. 1905 - 1. 7. 1981

Nejpilnější ilustrátor v dějinách naší literatury, hlavně její dobrodružné části. Za svůj život doprovodil svými 14 000 ilustracemi více jak 600 knih v 50 nakladatelstvích! Nesmrtelné zůstanou nejen jeho výlety do prehistorie, ale i mayovky pro nakladatelství Toužimský a Moravec nebo Verneovky Jos. R. Vilímka a mnoha dalších románů. Po řadu let se o něj doslova prali vydavatelé a dodnes jeho práci používají do dalších a dalších reedicí. Když z časových důvodů nemohl slíbit ilustrace do knihy, uprosili ho alespoň o obálku, protože věděli, že publikace s "Burianem" na přebalu bude hned prodejnější. Zdeněk Burian byl "malířem romantického dobrodružství", představitelem realistického až fotografického podání, symbolem všestrannosti a technické dovednosti, jakož i neuvěřitelné píle s ohromnou pamětí na detaily. Výčet jeho prací pro nakladatelství a časopisy je zbytečný - a nekonečný. Snad se nenajde jediný časopis z období jeho tvorby, kde by se neobjevila jeho kresba. Samozřejmě mezi nimi nechybí ani Skaut-Junák.


Akad. malíř GUSTAV KRUM
23. 5. 1924

Na Akademii studoval v letech 1945 - 1954 a v závěru získal za cyklus litografií k Sienkiewiczovým Křižákům Hlavní cenu Akademie. Jeho světem je svět dobrodružství, ať již na divokém západě, v Orientu, nebo na mořích, ale našel dobrodružství i doma v klukovských hrách. Při zachycení scén dávné historie má dostatek fantazie i technické zdatnosti, a tak není divu, že již téměř půl století je vyhledáván různými nakladatelstvími, nebo redakcemi časopisů a žádán o spolupráci. Proto nejvíce jeho ilustrací najdeme u novějších vydání mayovek a foglarovek z nakladatelství Olympia a Toužimský & Moravec, ale je dobře znám i jako autor kreslených seriálů Vinnetou, nebo Tarzanův návrat v Zápisníku (1965-67). Pro současný časopis Skaut-Junák nakreslil mimo jiné řadu barevných ilustrací seriálu Obrázky z dějin.


Akad. malíř BOHUMIL KONEČNÝ
19. 4. 1918 - 14. 1. 1990

Od mala rád kreslil a ze všeho nejradši koně, svalnaté chlapy a krásné ženy. Otec mu říkal Bimba a to mu jako přezdívka zůstalo celý život a často se tak podepisoval pod své ilustrace. Jeho vzorem byl Zdeněk Burian se kterým se spřátelil, později spolupracoval s dalším známým ilustrátorem Gustavem Krumem. Od roku 1936 studoval na technice profesuru kreslení a zeměpisu ale brzy to vzdal. V roce 1938 udělal přijímací zkoušky na Akademii. Dynamika jeho kreseb mu otevřela stránky mnoha časopisů: Ahoj, Hvězda, Mladý hlasatel, Rozruch, po válce Vpřed, Svět motorů, Zápisník, Signál, Stezka, Květen aj. Mimo časopisů ilustroval od roku 1937 několik desítek knih. Jednou z těch prvních byl Přístav volá Jaroslava Foglara (Kobes 1941), později např. výběry Batličkových povídek. Jeho snad nejslavnější časopisecká kresba je titulní stránka legendárního 18. čísla prvního ročníku Vpředu, ve kterém po válce opět ožívají Rychlé šípy. Od roku 1968 spolupracoval i s nakladatelství Olympia pro které ilustroval společně s přítelem G. Krumem několik foglarovek.


Akad. malíř MILOŠ NOVÁK
16. 1. 1909

Studoval inženýrské stavitelství, ale studia nedokončil a od roku 1934 se již plně věnoval kreslení. Soukromě se zdokonaloval u malíře Preisse a profesora Tiettelbacha a dalších. Je po Zdeňkovi Burianovi snad nejpilnějším ilustrátorem dobrodružných knih i románů pro dospělé - jeho kresby naleznete ve více než 400 knihách (nejčastěji v knihách nakladatelství Vilímek). Jeho výraznou stopu nalezneme i v oblasti kreslených seriálů. Spolupracoval s řadou časopisů (Ahoj, Větrník, ABC ml. techniků a přírodovědců. Pro Svobodné slovo začátkem 70. let ilustroval Rychlé šípy v próze. Během jeho života nejméně osmkrát vystavoval.


JAROMÍR VRAŠTIL

16. 5. 1922 - 16. 9. 1979

Vystudoval Uměleckou průmyslovou školu v Praze a po válce pak Vysokou školu umělecko-průmyslovou. Od roku 1949 začal J. Vraštil pracovat jako samostatný výtvarník v oboru ilustrace dětské knihy. Ilustroval převážně dobrodružnou literaturu ze Státního nakladatelství (Julius Verne, J.F. Cooper aj.). V roce 1957 se stal členem Svazu československých výtvarných umělců, kde byl navržen jako kandidát.


JAN FISCHER

22. 1. 1907 - 8. 1. 1958

Po maturitě na gymnáziu vystudoval práva na Karlově universitě. Jako právník však pracoval velmi krátce a pak se již až do konce života věnoval jen a jen kreslení. Od roku 1928 začal kreslit pro některé časopisy hlavně vydávaných Melantrichem - České slovo, Star, Pražský ilustrovaný zpravodaj, Lidové noviny, Mladý hlasatel, později Vpřed, Kvítko, Pestrý týden a dalších. Zajímavostí je, že kreslil levou rukou. Proslavil se i jako kreslíř sportovních námětů a karikatur. Proslavil se jako ilustrátor nejslavnějšího českého kresleného seriálu - Rychlé šípy otištěných v časopisech Mladý hlasatel a Vpřed, kde byl autorem 213 pokračování z celkového počtu 316. Ilustroval i dva romány o Rychlých šípech.


MARKO ČERMÁK

14. 2. 1940

Vystudoval Výtvarnou školu v Praze a pak pedagogickou fakultu UK obor Výtvarná výchova u prof. Cyrila Boudy. Začínal jako propagační výtvarník v ÚKDŽ a později v Divadle J. Wolkera. Mimo kreslení je znám jako hudebník - banjista. Mnoho let hrál ve skupině Greenhorns - Zelenáči a ve vlastní skupině Paběrky. V roce 1968 zvítězil v konkurzu časopisu Skaut-Junák na pokračování seriálu Rychlé šípy po zemřelém Janu Fischerovi. V následujících třech letech nakreslil 103 pokračování a navíc i převedl do komiksové podoby další tři foglarovky. Mimo to spolupracoval s řadou časopisů pro mládež, pro které kreslil další seriály (nejznámější je Modrá pětka). Spolupracuje také s nakladatelstvím Olympia, pro kterou ilustroval většinu svazků Sebraných spisů Jaroslava Foglara. Od roku 1990 opět spolupracuje s časopisem Skaut-Junák.


JIŘÍ PETRÁČEK

13. 1. 1941

V letech 1955 - 1959 studoval Výtvarnou školu v Praze a po jejím absolvování pracoval 11 let v propagaci DZP. Od přelomu šedesátých a sedmdesátých let se věnuje ilustracím. Tak jako např. Jan Fischer kreslí levou rukou. První knihou kterou ilustroval byla knížka o skautském oddílu za války ukrytém v dorostu KČT "Mlčet až dokonce války" (Olympia 1971). Zatím svými ilustracemi doprovodil 130 knih, nakreslil na 200 knižních obálek. Výrazně se prosazuje i v oblasti kreslených seriálů, je autorem asi 1300 pokračování. Nejrozsáhlejším komiksem jsou Mimozemšťané, který vycházel řadu let v Sedmičce. Pro časopisy ABC a nyní i Skauta-Junáka kreslí nejen seriály, ale i doprovodné ilustrace k povídkám. Jeho kresby naleznete jak v dobrodružné literatuře, tak v populárně naučné, příručkách, encyklopediích a učebnicích.


JAN ČERNÝ

1919

V letech 1937 - 1942 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a v ateliérech J. Bendy a A. Strnadla. Ilustroval desítky dobrodružných knih - mezi nejznámější patří příběhy Artura Ransoma (Boj o ostrov, Trosečníci z Vlaštovky a další). Další ilustrace naleznete v pohádkách, pověstech a legendách.