Připravujeme


Zrcadlová dráha

Les Arc

Krajina s bazény

Zastavený čas
Labutě

Čertík napichující list

Mísa - jelen

Seskakující z koně

Sklizeň marihuany

Velký řidič

Vesmírní jezdci

Květ třešně se čmelákem

Beránek se slunečnicí
Michal Novotný, od 31. 1. 2001, Obrazy a objekty


Michal NOVOTNÝ, 1969, Brno

Studia:
1984-1987    Vyučen dřevomodelářem, ČKD Blansko
1990-1997    Akademie výtvarných umění, Praha Ateliér monumentální malby J. Načeradského a J. Davida
                   Sochařský ateliér profesora Nepraše
Od 1990       Spoluzakladatel a člen výtvarné skupiny Luxsus

Krátkodobá studia:
Září 1995    School of Applied Arts, Paris

Symposia:
Léto 1996    sochařské symposium, Kankaanpa, Finsko
Léto 1998    sochařské symposium, Brno

Veřejné realizace:
1994    Reliéf ve vstupní hale atomové elektrárny Dukovany
1997    Vnější plastika restaurace Modrá velryba, Brno
1998    Fontána v továrním areálu, Černá Hora
           Náhrobní plastika, Brandýs nad Labem
1999    Socha muže čtoucího si osud z dlaně, Lázně Lůčky, Slovensko
2000    Realizace interieru Karlových lázní, Praha

Samostatné výstavy:
1991 - Moldau Gallery     Stockholm
1991 - Moravská galerie     Brno
1993 - Harlem club     Brno
1993 - Galerie Alfa     Praha
1994 - Galerie mladých     Brno
1996 - Galerie AVU     Praha
1997 - Galerie Na bydýlku     Brno
1997 - Francouzský institut     Praha
1998 - Galerie Dennstedt     Vídeň
1998 - Palace of Akropolis     Praha
1999 - Galerie plastik: "Zářící sochy"     Hořice
1999 - Galerie AVU: "Doma"     Praha
2000 - Atelier Doubner     Praha
2000 - Dům u Rudého vola     Brno

Společné výstavy (výběr):
1992 - Moravská galerie: "Učedníci K. Nepraše"     Brno
1993 - Palác U Hybernů: "AVU u Hybernů"     Praha
1994 - Galerie U prstenů: "Škola K. Nepraše"     Praha
1995 - Divadlo Archa: "Festival FAMU"     Praha
1996 - Špálova galerie: "Česká abstrahce"     Praha
1996 - "Young European painting"    London
1996 - Galerie MXM: "Okamžik zaostření"     Praha
1996 - Galerie AVU: "Luxsus"     Praha
1997 - Galerie Fiducia: "Luxsus"     Ostrava
1997 - Galerie MXM "Luxsus"     Praha
1997 - Feshion Club: "Luxsus"     Praha
1997 - Malá Špálovka: "Shake"     Praha
1997 - DUM     Praha
1997 - Galerie Béhemot: "Bronze"     Praha
1998 - Galerie mladých: "Luxsus"     Brno
1999 - Galerie Roxy: "Vize"     Praha
2000 - Klasika 2000 "Olomouc - Ostrava"     Olomouc, Ostrava
2000 - Dům umění Zlín     Zlín


Michal NOVOTNÝ, 1969, Brno, Czech Republic

Education:
1984-1987    Secondary educational establishment, ČKD Blansko
                   Trained in wood-modeller
1990-1997    School of Applied Arts (AVU) in Prague
                   Study of monumental painting in J. Načeradský and J.David´s studio
                   Study of sculpture in professor Nepraš´s studio

Short-term attachment:
Autumn 1995    School of Applied Arts in Paris

Symposium:
Summer 1996    sculpture symposium in Kankaanpa, Finland
Summer 1998    sculpture symposium in Brno

Public realisations:
1994    relief in the entrance hall of the headquarters of the atomic power-station Dukovany
1997    statue outside restaurant Blue Whale in Brno
1998    Fontana in the area of the factory in Černá Hora
           Tombstone in Brandýs nad Labem
1999    statue of the man reading the destiny from his palm, the area of the Baths Lůčky in Slovac republic
2000    realisation of interiors in Charles Baths in Prague

One man exhibitions:
1991 - Moldau Gallery     Stockholm
1991 - Gallery of Moravia     Brno
1993 - Harlem club     Brno
1993 - Gallery Alfa     Prague
1994 - Gallery of young     Brno
1996 - Gallery AVU (School of Applied Arts)     Prague
1997 - Gallery Na bydílku     Brno
1997 - French Institute     Prague
1998 - Gallery Dennstedt     Vienna
1998 - Palace of Akropolis     Prague
1999 - Sculpture gallery: "Shining statues"     Hořice
1999 - Gallery AVU: "At home"     Prague
2000 - Atelier Doubner     Prague
2000 - Dům u Rudého vola     Brno

Participation in exhibitions (selection):
1992 - Gallery of Moravia: "Disciples of K. Nepraš"     Brno
1993 - Palace U Hybernů: "AVU u Hybernů"     Prague
1994 - Gallery U prstenů: "School of K. Nepraš"     Prague
1995 - Theatre Ark: "Festival FAMU"     Prague
1996 - Gallery of Špála: "Česká abstrahce"     Prague
1996 - "Young European painting"     London
1996 - MXM: "Moment of the focusing"     Prague
1996 - Gallery AVU: "Luxsus"     Prague
1997 - Gallery Fiducia: "Luxsus"     Ostrava
1997 - MXM "Luxsus"     Prague
1997 - Feshion Club: "Luxsus"     Prague
1997 - Malá Špálovka: "Shake"     Prague
1997 - DUM     Prague
1997 - Gallery Béhemot: "Bronze"     Prague
1998 - Gallery of young: "Luxsus"     Brno
1999 - Gallery Roxy: "Visions"     Prague
2000 - Klasika 2000 "Olomouc - Ostrava"     Olomouc, Ostrava
2000 - Dům um. Zlín     Zlín

Other activities:
- From 1996     co-founder and member of art group Luxsus
- Creation of jewels